Skip to content

Over ons

Wanneer u uw kind een paar dagen per week naar een kinderopvang brengt, heeft u het recht om daar professionaliteit van te eisen. Het is immers nogal wat, om uw kind in de handen van onbekenden te geven. Om die professionaliteit te waarborgen, werken bij De Benjamin alleen goed opgeleide mensen. En om die professionaliteit verder te waarborgen, hebben wij – mede voor de ouders – een pedagogisch beleidsplan geschreven. In dit plan staat de visie die wij op kinderopvang hebben en wat wij daarin in het contact met u en uw kind belangrijk vinden. Hieronder stippen we een aantal thema’s aan.

Meer lezen

Sociale ontwikkeling

Het hoofdpunt van ons beleid is de sociale ontwikkeling van ieder kind. Gezien hetgeen we nu over kinderen weten, ligt de meerwaarde van een kinderopvang juist op het sociale vlak. Wij maken gebruik van de kracht van de groep!

Waardevolle ervaringen

Uit vele onderzoeken blijkt dat mensen met sociale vaardigheden gelukkiger zijn. Daarom zorgen onze pedagogisch medewerkers ervoor dat uw kind op het sociale gebied zoveel mogelijk waardevolle ervaringen opdoet.

Groepsverband

De groep neemt bij ons dan ook een belangrijke plek in. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat 70% van ons spelbudget wordt besteed aan materiaal dat uitnodigt tot sociaal contact. Want samen is veel leuker dan alleen.

"

Wij zijn een kinderopvang met een missie. We vatten onze taak serieus op en willen meer zijn dan een ‘bewaarplek’ voor kinderen. Wij hebben onszelf een pedagogisch doel gesteld en zijn daar zeer actief mee bezig. En dat maakt De Benjamin tot een unieke organisatie.”

Inez & Mirjam

OPRICHTERS

Heeft u een

vraag?

Geen probleem! Wij staan graag voor u klaar om te helpen.

Zoeken.