Skip to content

Aanmelden.

Wilt u uw kind(eren) graag aanmelden? Maak hieronder een keuze tussen de dagopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang. Vervolgens kunt u het formulier invullen, waarna de aanmelding verstuurd kan worden.  

* De contractverantwoordelijke persoon ontvangt de facturen en de jaaropgave op zijn/haar e-mailadres.

** Een dag is van 7:30 uur tot 18:00 uur.

Zoeken.