Skip to content

AANMELDEN

Wilt u uw kind graag aanmelden?

Maak hieronder een keuze tussen de dagopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang. Vervolgens kunt u het formulier invullen, waarna de aanmelding verstuurd kan worden.  

* De contractverantwoordelijke persoon ontvangt de facturen en de jaaropgave op zijn/haar e-mailadres.

** Een ochtend is van 8 uur tot 1 uur. Een middag is van 1 uur tot 6 uur. Verlengde opvang is vanaf half 8.

*** Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00 Wanneer u het inschrijfgeld over heeft gemaakt kunt u ervan uitgaan dat uw inschrijving officieel is. U kunt het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer IBAN: NL11 RABO 0120 1914 90 t.n.v. Kinderopvang De Benjamin.

TARIEVEN

Wat onze prijzen zijn?